لطفا کلیه پیام های صندوق پستی خود را در اسرع وقت دانلود نمایید.

جهت دانلود پیام ها، آیکون فولدرز را کلیک نموده، روی آیکون ذخیره جلوی نام هر فولدر کلیک نمایید.

کلیه پیام های موجود در صندوق پستی کاربران بطور اتوماتیک حذف خواهد شد.

 Login

UserID:
Password:
HTTP
Compression
Auto
Login

لطفا کلیه پیام های صندوق پستی خود را در اسرع وقت دانلود نمایید.

جهت دانلود پیام ها، آیکون فولدرز را کلیک نموده، روی آیکون ذخیره جلوی نام هر فولدر کلیک نمایید.

کلیه پیام های موجود در صندوق پستی کاربران بطور اتوماتیک حذف خواهد شد.

در صورت عدم دسترسی به صندوق پست الکترونیکی روال تغییر کلمه عبور را اجرا نمایید.

- لینک [ ایجاد پست الکترونیک ] را کلیک نموده،
- با استفاده از شماره دانشجویی و شماره شناسنامه وارد سیستم شده،
- لینک تغییر کلمه عبور را کلیک نمایید.